Hoza Nicoleta Valeria iunie 19, 2014

Poza comunicat lansare proiectUniversitatea Hyperion din București, în parteneriat cu Asociaţia Poliedra România şi Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia), a lansat pe 14 iunie 2014 proiectul european „DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală.

Locația de lansare a proiectului a fost Corpul B al Universității Hyperion, Etaj 3, Amfiteatrul 3.2.

La conferința de lansare au participat rectorul Universității Hyperion – prof. univ. dr. Sever Irin SPÂNULESCU, managerul proiectului – prof. univ. dr. Moise LEONIDA, specialistul în informare și publicitate al acestui proiect – Sabin DRĂGULIN, expertul pe termen lung din partea Asociației Poliedra România (partener în acest proiect) – Mihai PĂUNESCU, mai multe cadre universitare și studenți curioși cu privire la acest proiect.

În deschiderea conferinței, rectorul Universității Hyperion le-a transmis celor din sală că acest proiect, la fel ca celelalte 6 de care beneficiază această Universitate, oferă studenților „calitate de învățământ la cea mai mare valoare, o calitate mai bună decât cea de la stat”.

Prezentarea proiectului a fost făcută de către managerul proiectului, Moise Leonida, care le-a comunicat studenților avantajele și utilitatea acestui program european, în vederea dobândirii de cunoștințe practice și experiență solidă care să reprezinte un atuu profesional pentru aceștia.

Acesta și-a încheiat discursul spunând că „DIPLOMACY”, proiectul pe care îl manageriază, este „primul masterat de acest gen din România și din Uniunea Europeană. Pregătim astfel specialiștii de mâine în diplomație culturală”.

Cei prezenți la evenimentul de lansare a grantului „DIPLOMACY” au primit pliante care conțin toate informațiile despre acesta.

În ceea ce privește obiectivul general al proiectului „DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală, acesta presupune dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar şi inovativ la nivel mondial, în domeniul Diplomaţiei Culturale, pentru îmbunătăţirea formării de calitate a resurselor umane, dezvoltarea calităţii comunicării dintre mediul academic şi cel privat, îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor şi profesorilor în scopul creşterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, creşterea accesului la educaţie şi formare prin promovarea reţelelor virtuale.

Ca obiective specifice se menționează oferirea de servicii îmbunătăţite pentru studenţi prin crearea unui program masteral în Diplomaţie Culturală; crearea şi dezvoltarea reţelei „DIPLOMACY” cu sprijinul actorilor relevanţi (universităţi, mediul de afaceri, autorităţi publice); promovarea inovării şi îmbunătăţirea capacității universității solicitante de a susține dezvoltarea economică şi socială; extinderea oportunităţilor de învăţare şi asigurarea unor servicii de documentare îmbunătăţite pentru cei 210 studenţi din grupul țintă.

Aceștia din urmă vor beneficia de pregătire care să le asigure cunoștințe de specialitate strict corelate cu necesitățile actuale existente pe piața forței de muncă necesare integrării în unele instituții, cum ar fi:

Ministerul de Externe, Serviciile culturale ale Institutului Cultural Român (ICR), instituții publice (Muzee, Direcții de patrimoniu). Beneficii există însă și pentru Universitate, cât și pentru angajatori.

Conferința de lansare s-a încheiat cu o masă festivă.

DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, Contract POSDRU/156/1.2/G/138721, se va derula pe o perioadă de 18 luni și reprezintă unul dintre cele 7 proiecte europene de care beneficiază Universitatea Hyperion.