Hoza Nicoleta Valeria iunie 3, 2014

admitere-snspaŞcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) în parteneriat cu Institutul de Filozofie şi Sociologie (IFiS PAN), centru de cercetare al Academiei Poloneze de Ştiinţe, anunță lansarea proiectului “Burse doctorale şi postdoctorale pentru tineri cercetatori în domeniile Ştiinte Politice, Ştiinţe Administrative, Ştiinţele Comunicării şi Sociologie”.

Evenimentul va avea loc marţi, 3 iunie 2014, ora 10.00, în sala 111, la sediul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (Strada Povernei, nr. 6, sector 1, București).

Proiectul POSDRU/159/1.5/S/134650 este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Social Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi va fi implementat pe o perioada de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea pregătirii academice pentru cercetare a 75 de doctoranzi şi a 30 de cercetători postdoctorali în domeniile ştiinţe politice, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicarii şi sociologie.

Proiectul contribuie la consolidarea cadrului în care se deruleză învăţământul doctoral şi cercetarea postdoctorala în România. Programul de burse şi mobilitaţile transnaţionale propuse ca activităţi ale proiectului reprezintă modalităţi concrete de a îmbunătăţi calitatea învaţământului superior şi de a creşte numarul absolvenţilor înalt calificaţi în cele patru domenii propuse.

Obiectivele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor specifice Axei prioritare 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenție 1.5- „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” si se inscriu in prioritatile europene si nationale in ceea ce priveste educatia si formarea profesionala ca factori importanti de crestere economica si de dezvoltare a societatii bazate pe cunoastere.

Detalii pe site-ul proiectului postdoctorat.snspa.ro