Maria Andrei februarie 5, 2015

ULBS-CRE Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu a încheiat luni, 2 februarie 2015, un acord de colaborare cu Centrul Român al Energiei (CRE) cu scopul dezvoltării relațiilor de cooperare dintre cele două organizații.

Centrul Român al Energiei (CRE) este o asociație nonguvernamentală care contribuie activ la politica energetică europeană și națională, în vederea susținerii și promovării investițiilor în sistemul energetic național integrat, la nivel regional și european.

Parteneriatul ULBS-CRE urmărește două direcții: realizarea unui proiect de eficientizare energetică a clădirilor din campusul ULBS și participarea în activități comune de cercetare-dezvoltare și formare profesională.

Pentru eficientizarea energetică a clădirilor universității, ULBS și CRE vor lucra împreună pentru a identifica soluții inteligente de producere și utilizare a energiei, precum și de gestionare eficientă a consumului de energie electrică și termică.

Universitatea’ Lucian Blaga’ din Sibiu și Centrul Român al Energiei vor colabora în vederea identificării, cercetării și testării de module tehnice pentru optimizarea producerii de energie electrică și termică în clădirile ULBS; creșterea performanței energetice a clădirilor ULBS; utilizarea surselor de energie regenerabile; iluminatul interior/ exterior eficient; stocarea de energie; contorizarea inteligentă a consumului de energie electrică și termică.

‘Acest proiect răspunde obiectivelor cuprinse în Strategia ULBS 2020 — Sustenabilitate și Excelență pentru Comunitate și este în acord cu Programul de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) al Primăriei Municipiului Sibiu’, a spus prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Bondrea, rectorul Universității’ Lucian Blaga’ din Sibiu.

În completare, dl dr. ing. Stelian Gal, manager proiecte CRE, a precizat încadrarea perfectă a proiectului cu ULBS în conceptul proiectului Sibiu Smart City, demarat cu Municipalitatea Sibiu.

Un avantaj important al parteneriatului ULBS-CRE îl reprezintă potențialul de replicare a proiectului pentru alte clădiri ale ULBS, precum și generalizarea acestui proiect pilot în alte centre universitare din România.

În ceea ce privește derularea unor activități comune de cercetare și formare profesională, acordul prevede realizarea schimbului reciproc de date și informații relevante pentru domeniile de interes comun; promovarea unor programe de formare profesională prin care studenții ULBS să poată efectua stagii de pregătire și practică la un agent economic membru CRE și promovarea unor programe de formare profesională prin care angajații unui agent economic membru CRE să poată participa la formele de pregătire postuniversitară de formare și dezvoltare profesională continuă organizate în ULBS.