Hoza Nicoleta Valeria mai 3, 2013

REF-Romania-Who-We-AreRMUSP oferă burse de merit în bază de concurs pentru studenţii romi care sunt cetăţeni sau rezidenţi permanenţi în Albania, Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia şi Turcia.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
Aplicanţii trebuie să:
·  se declare ca fiind de etnie romă;
·  se declare dispus să apară public ca fiind rom;
·  fie admis (sau să urmeze să fie admis) la o universitate de stat sau particulară acreditată în ţara de origine sau de rezidenţă în următorul an universitar;
–   persoanele care urmeaza să se înscrie la universitate în următorul an universitar, dar care nu sunt înscrise în momentul aplicării, sunt eligibile; vă rugăm să aveţi în vedere că ţara de origine sau de rezidenţă trebuie să fie una din următoarele: Albania, Bulgaria, Bosnia Herţegovina, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia, România, Slovacia, Serbia şi Turcia;
·  urmeze studii pentru obţinerea unei diplome de licenţă, master sau doctorat;
·  trimită Formularul Online de Aplicare (FOA) complet până la termenul-limită stabilit de program;
·  trimită o scrisoare de motivaţie bazată pe realizările academice, care să exprime obiectivele academice şi care să evidenţieze angajamentul şi motivaţia pentru studiu în cadrul gradului academic urmat;
·  trimită un eseu bazat pe tematica(ile) menţionată(e) în FOA;
·  furnizeze un document oficial al situaţiei academice pentru anii universitari anteriori, precum şi pentru ultimul semestru incheiat (septembrie – decembrie 2012). Dacă aplicantul nu este înscris la şcoală/ universitate, trebuie să furnizeze copii oficiale ale ultimelor foi matricole şi diplome obţinute; studenţii în curs trebuie să dovedească clar că au promovat cel puţin 75% din examenele anilor academici anteriori;
·  trimită cel puţin o scrisoare de recomandare detaliată, informativă şi relevantă, care să descrie performanţa academică a aplicantului şi/sau activităţile sale extracuriculare, atât cele adresate comunităţii rome, cât şi cele de alt tip;
·  studieze în unul din următoarele domenii: drept, administraţie publică, jurnalism, ştiinte politice, sociologie, psihologie, pedagogie, filosofie, economie, finanţe, bănci, administrarea afacerilor, istorie, relaţii internaţionale şi studii europene, comunicare şi relaţii publice, medicină, inginerie, ecologie şi studii de mediu, biologie, matematică, fizică şi arte;
·  dovedească, până la termenul-limită stabilit pentru etapa a doua, înscrierea la studii universitare în cadrul unei universităţi acreditate în ţara de origine sau de rezidenţă a aplicantului (una din ţările programului), prin prezentarea unei adeverinţe originale de student care să dovedească înscrierea în anul universitar pentru care solicită bursa.

NIVELUL DE SUPORT RMUSP
În cadrul schemei de burse RMUSP, REF poate susţine acelaşi aplicant pe parcursul studiilor sale după cum urmează:
·  un ciclu de licenţă, pentru maxim 4 în modelul de studiu integrat şi pentru maxim 3 ani în cadrul sistemului Bologna;
·  un ciclu de master, pentru maxim 1 an în modelul de studiu integrat şi pentru maxim 2 ani în cadrul sistemului Bologna;
· un ciclu de doctorat, pentru maxim trei ani.

ETAPE DE APLICARE ŞI TERMENE-LIMITĂ
Pentru a fi luaţi în considerare pentru bursă în anul universitar 2013-2014, aplicanţii trebuie să respecte termenele-limită pentru etapa 1– termenul-limită pentru transmiterea aplicaţiei pentru fiecare grup de ţări, şi pentru etapa 2– transmiterea adeverinţei de student şi, dacă este cazul, a unei adeverinţe privind taxa de şcolarizare, după cum este detaliat mai jos.

Etapa 1 – transmiterea aplicaţiei
Termen-limită pentru Albania, Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria şi Kosovo: 20 mai 2013
Termen-limită pentru Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia şi Turcia: 24 mai 2013
Etapa 2 – Transmiterea adeverinţei oficiale de student

Termen-limită: până pe 15 octombrie 2013
Adeverinţa oficială de student şi adeverinţa privind taxa de şcolarizare (dacă este cazul) – trebuie scanate şi încărcate ca ataşament în formularul online de aplicare (OAF)

Persoanele interesate să aplice la bursa RMUSP pentru anul universitar 2013-2014 trebuie să citească cu atenţie Instrucţiunile, disponibile în limbile naţionale ale Programului, pentru toate schemele de bursa REF.

Pentru a accesa instrucţiunile specifice pentru fiecare schemă, accesaţi site-ul REF:http://www.romaeducationfund.hu

 

 

 

Sursa articol: amosnews.ro