Hoza Nicoleta Valeria iulie 1, 2014

ScholarshipBoardSchimbările demografice și socio-economice care afectează dezvoltarea Europei Centrale, de Est şi de Sud-Est sunt printre cele mai importante provocări pentru viitorul coeziunii sociale și al solidarității în societatea noastră.

Fundaţia ERSTE invită cercetătorii, oamenii de știință și practicienii din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est să aplice cu proiecte de cercetare pe teme legate de schimbările demografice, economice şi sociale. Bursele sunt acordate pe baza unei propuneri care vizează tema de cercetare descrisă mai jos, abordată dintr-o perspectivă teoretică, empirică sau practică.

Tema ediției 2014 – 2016 a programului de burse pentru cercetare socială este: „Diaspora, statele-naţiune și societățile majoritare din Europa Centrală și de Est”.

Termenul limită de înscriere este 24 august 2014. Propunerile de proiecte vor fi trimise în limba engleză folosind sistemul online: https://apply.erstestiftung.org/fellowship.

Prin Bursa pentru Cercetare Socială Fundația ERSTE își propune să analizeze relația dintre diverse grupuri ale diasporei, țara lor de reședință și țara lor de origine, precum și implicarea diasporei în dezvoltarea economică, viața politică, relaţia cu guvernele și cu societatea civilă în general. Propunerile de proiecte de cercetare trebuie să ia în considerare atât oportunitățile, cat și provocările create de diaspora și de migrația internațională.

În realizarea proiectelor de cercetare aplicanții trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:
-Cum se ocupă ţările din Europa Centrală și de Est de diaspora stabilită pe teritoriul lor?
-Care este relaţia dintre ţările Europei Centrale și de Est, diaspora din ţările învecinate şi cetăţenii care au emigrat pe teritoriul altor țări?
-Care este relaţia dintre diaspora şi guverne?
-Ce roluri pozitive sau negative joacă diaspora în relaţia dintre ţările lor de reşedinţă şi ţara lor de origine?
-În ce măsură poate fi considerată diaspora un agent al schimbării ?
-Strategiile existente de implicare a diasporei în ţările din Europa Centrală și de Est pot servi ca “bune practici” pentru ceilalţi?
-Care este interacţiunea dintre diaspora şi societatea majoritară?
-Ce rol a jucat diaspora în procesul de construcţie naţională din ţările din Europa Centrală și de Est?
-Care este contribuţia migraţiei internaţionale şi a diasporei la transformarea economică şi socială a ţărilor din Europa Centrală și de Est?
-Cum poate susţine sectorul privat (inclusiv organizaţiile non-profit) contribuţiile pe care le are diaspora în ţara de origine?
-Ce rol joacă/poate juca UE în exploatarea potenţialului de dezvoltare a diasporei din Europa Centrală și de Est?
-Care sunt normele, credinţele şi practicile pe care diaspora din Europa Centrală și de Est le transmite sau le transformă?

Beneficii pentru câștigători:
Câștigătorii bursei vor primi sprijin financiar timp de un an pentru cercetarea propusă, vor avea ocazia să participe la conferinţe ştiinţifice și vor fi integrați intr-o reţea internațională de cercetători şi practicieni interesaţi de subiecte precum: schimbările socio-economice şi demografice, ocuparea forţei de muncă şi şomajul, îmbătrânirea populaţiei, migraţia şi transferul de obiceiuri între generaţii.

În plus, pe parcursul dezvoltării proiectelor vor avea ocazia să participe la diverse ateliere de lucru interne precum: întâlnirea preliminară, şcoala de vară, evenimentul de închidere şi alte evenimente publice.

Finanțarea acordată pentru activitățile de cercetare, întâlniri, interviuri cu experţi, traduceri și cheltuielile de călătorie va avea valoarea totală de 12.000 €.

Selecția bursierilor se va face pe bază de concurs. Un juriu format din cadre universitare și profesioniști din diferite universități și alte instituții vor examina toate aplicațiile și vor intervieva solicitanții preselectaţi pentru programul de burse 2014-2016.

Pentru mai multe detalii despre calendarul competiției și condițiile de participare vă rugăm accesați: http://www.erstestiftung.org/wp-content/uploads/2014/06/Fellowship-for-Social-Research_Call-2014.pdf

Rezultatele vor oferi o bază fundamentată și practică pentru diferiți factori de decizie, societatea civilă și mediul de afaceri, dar și pentru activitatea Fundației ERSTE în Europa Centrală și de Est. Recomandările specifice ale cercetătorilor vor fi promovate în regiune de Fundația ERSTE și partenerii săi în cadrul organizațiilor și instituțiilor relevante care activează în sfera politică, societatea civilă și sfera economică.