Tineretul Liber mai 14, 2015

Forumul Tinerilor din România, organizație neguvernamentală, de
tineret, apolitică, care reunește sub umbrela sa peste 155 de membri, a lansat Raportul Intermediar al Caravanei Naționale a Dialogului Structurat cu TINErii – Raise YOUth Voice!

Dialogul Structurat este un instrument folosit pentru ca opinia tinerilor să fie luată în considerare în momentul realizării politicilor de tineret la nivelul Uniunii Europene. Pentru a reuşi acest lucru, Dialogul Structurat aduce împreună la discuţii tinerii şi persoanele aflate în poziţii decizionale cheie. În acest sens, Forumul Tinerilor din România a dezvoltat Rețeaua Națională a Ambasadorilor Dialogului Structurat cu TINErii – prima și singura inițiativă de acest tip din țara noastră, fiind selectat astfel la nivel national un grup de tineri, cu reprezentativitate în peste 80% dintre județele României. Ambasadorii acționează la nivel local cu scopul de afla ideile și sugestiile tinerilor și nu pentru a le reprezenta oficial interesele în fața autorităților sau pentru a le rezolva problemele.

Raportul prezintă rezultatele consultărilor cu tinerii realizate de Rețeua Națională de Ambasadori în 17 județe, în cadrul a 30 de evenimente, în urma dezbaterilor cu peste 1.800 de tineri. Top 5 cele mai frecvente probleme și nevoi ale tinerilor, la nivel național:

1. Lipsa dialogului activ, structurat și periodic între tineri și autorităţi.
2. Lipsa locurilor de muncă în comunitățile mici (municipii, comune).
3. Inexistența unui program de fonduri pentru dezvoltarea administrativă a
organizațiilor neguvernamentale.
4. Lipsa de informare şi sprijin privind parcursul profesional pe care tinerii și-l aleg.
5. Programă școlară / universitară încărcată, necorelată cu nevoile elevilor / studenților
și ale pieței muncii.

Evenimentul organizat în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului s-a bucurat de prezența reprezentanților din partea Guvernului, Parlamentului, autorităților publice locale, organizațiilor de tineret ale partidelor politice: Vlad Țone (director de cabinet al Secretarului de Stat pe probleme de tineret), Bogdan Tălmaciu (director adjunct Direcția Programe și Proiecte pentru Tineret și Studenți), Mihai Sebe (coordonator al Grupului Național de Lucru privind Dialogul Structurat), Corneliu Vișoianu (consilier al Primului-Ministru), Cristina Nichita (deputat de Iași), Ștefan Săndulache (director Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București), Andrei Popescu (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale), Tănase Stamule (consilier local Primăria Sector 1 București, Tineretul Național Liberal) și Ionuț Cojocariu (Tineretul Conservator). În egală măsură, la eveniment au participat și reprezentanți ai altor instituții / organizații membre sau partenere ale Forumului: Biroul Parlamentului European în România, Organizația de Tineret a Blocului Național Sindical, Uniunea Studenților din România, AIESEC România, Federația VOLUM, UN Youth România, Delegații de Tineret ai României la Națiunile Unite.

Angajamentul luat de Forumul Tinerilor din România este ca prin Dialogul Structurat cu TINErii să contribuim direct la implementarea în domeniul tineretului a Planului D pentru Democrație, Dialog şi Dezbatere, propus de Comisia Europeană, al cărui scop a fost încă de la lansare provocarea unei dezbateri generale şi permanente privind viitorul Uniunii Europene în rândul persoanelor din toate mediile, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Uniunii Europene în ansamblu.

Forumul Tinerilor din România este federația neguvernamentală, apolitică, non-profit, în domeniul tineretului, ce reprezintă 155 de organizații din întreaga țară. Forumul Tinerilor din România face parte din Grupul Național de Lucru privind Dialogul Structurat, care își desfășoară activitatea în coordonarea Ministerului Tineretului și Sportului în cadrul trioului Președințiilor Consiliului Uniunii Europene asigurat de Italia, Letonia și Luxemburg. Actualul trio şi-a stabilit drept prioritate “împuternicirea tinerilor”, cu accent pus pe accesul tinerilor la drepturi şi sprijinirea participării acestora la viaţa democratică.