Hoza Nicoleta Valeria noiembrie 20, 2013

image002 (1)

foto adv student si business“În noua societate informaţională, capitalul uman a înlocuit capitalul informational, ca resursă strategică”, afirmă John Naisbitt în studiile sale despre cum arată viitorul în business.

În acest context, compania de training şi consultanţă SCHULTZ CONSULTING a venit cu iniţiativa unei acţiuni directe şi rafinate, prin specialiştii săi, asupra capitalului uman, la nivelul companiilor din România. Prin proiectul “ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ”, SCHULTZ CONSULTING a reuşit să decanteze instrumente eficiente de diagnoză organizaţională şi de intervenţie atât asupra companiilor, cât şi asupra persoanelor cu poziţii-cheie în companiile selectate, reprezentate de antreprenori sau manageri. Acum, aproape de finalul perioadei de implementare, se poate spune că în cadrul proiectului, experţii SCHULTZ CONSULTING au definit calităţile care definesc un antreprenor sau manager potrivit contextul actual al mediului de business din România.

Mai concret,“ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ” înseamnă:
• 75 de companii implicate, pentru care s-au derulat 75 de misiuni de diagnoză organizațională şi, implicit, 75 de rapoarte de evaluare internă realizate și prezentate managementului companiilor selectate
• 12 tipuri diferite de cursuri dezvoltate de Schultz Consulting (Business Project Management, Business Development Skills in Action, Business and organisational communication, Customer Care, Provocarea de a fi Manager, Management financiar, Efficient Time Management, Managementul echipelor de succes, Managementul resurselor umane, Performanță în negociere și vânzări, Marketing şi Leadership)
• 78 de sesiuni de cursuri organizate la nivelul tuturor celor trei regiuni de implementare (Bucureşti – Ilfov, Centru şi Nord-Est)
• 850 de participări la cursuri ale managerilor din companiile participante în proiect
• 12 tipuri de instrumente de management dezvoltate și puse la dispoziția companiilor selectate
• 720 de ore de consultanță și coaching oferite companiilor selectate
• 600 de persoane (manageri, administratori sau acționari) din companiile selectate implicate în activitățile proiectului

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

În zilele viitoare, pe acest site vei regăsi mai detaliat ce presupun cursurile dezvoltate de SCHULTZ CONSULTING în cadrul proiectului “ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ”, precum şi cum au fost derulate diagnoza organizaţională, sesiunile de coaching sau asigurarea de consultanţă către companiile implicate în proiect. Iar dacă nu ai răbdare până la articolul următor, te invităm să parcurgi mai multe informații despre proiect și despre activitățile acestuia, precum și despre serviciile integrate oferite de SCHULTZ CONSULTING accesând www.schultz.ro.

Proiectul “ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și este implementat de SCHULTZ CONSULTING, în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii săi Camera de Comerț și Industrie Suceava și Fundația „Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie” – Filiala Brașov, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013.

Mai multe informaţii despre Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi despre Fondul Social European în România se pot obține accesând site-urile www.fseromania.ro şi/sau www.oiposdrubi.ro.