Tineretul Liber ianuarie 9, 2008

Studenţii care nu beneficiază de locuri de cazare în cămine şi sunt obligaţi să închirieze o locuinţă, pot reduce cheltuielile de chirie, prin obţinerea unui sprijin financiar din partea statului. De subvenţie pot beneficia studenţii, cu vârsta de până la 29 de ani, care provin din familii al căror venit brut lunar, pe membru de familie, este mai mic de 390 de lei.

Dosarul se depune la secretariatul facultăţii şi trebuie să conţină adeverinţele cu venitul brut lunar, sau taloanele de pensie, acolo unde este cazul, pe ultimele trei luni, certificat fiscal pentru părinţi, care să ateste veniturile impozabile realizate din alte activităţi pe anul 2007, un certificat pentru veniturile agricole, adeverinţele de elev sau student pentru fraţi, copie după certificatele de naştere al fraţilor preşcolari, declaraţie notarială, în situaţia în care unul dintre părinţi nu realizează venituri, şi copie după cartea de identitate, cu viza de flotant. Pe lângă aceste documente, studentul trebuie să mai completeze un formular tip, pe care îl găseşte la secretariatul facultăţii.