Hoza Nicoleta Valeria noiembrie 28, 2013

image002 (1)

pt studenti si business 3Fie el cât de iscusit, unui manager sau unui antreprenor îi va fi foarte dificil să înceapă sau să crească o afacere în România dacă nu este pregătit pentru ce înseamnă să faci business în România. Această constatare se traduce în faptul că trainingul de business cel mai eficient este cel în care curricula este construită și adaptată specificului local.

Considerând această realitate, specialiştii SCHULTZ CONSULTING au dezvoltat în cadrul proiectului ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ un pachet de 12 tipuri de cursuri de management caracterizate de centrarea pe situații concrete și soluții de optimizare a afacerii, abordarea practică și aplicabilitatea directă, exemple de bune practici și adaptare la specificul mediului de afaceri românesc.

În proiectulANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ au fost dezvoltate cursuri destinate top managementului: Business Development Skills in Action (Management Strategic), Leadership, cursuri pentru middle management: Provocarea de a fi Manager, Business Project Management, Performanță în Negociere și vânzări, Marketing, Managementul Resurselor Umane, Management Financiar, Managementul Echipelor de Succes, precum și cursuri axate pe competențe manageriale generale: Customer Care, Comunicare Organizațională, Managementul Eficient al Timpului.

Participanții au fost manageri din companiile românești din trei regiuni de dezvoltare (București-IlfovNord-Est și Centru), provenind din companii mici și mijlocii cu profile de activitate diferite: consultanță, IT, auto, vânzări, servicii financiare, producție (confecții, încălțăminte), inginerie, construcții, distribuție, servicii medicale, edituri, etc.

Cursul de Management Strategic urmărește dezvoltarea abilităților specifice echipei de conducere. Pentru aceasta, este extrem de importantă analiza situației actuale: radiografierea companiei și identificarea punctelor tari și a punctelor slabe. De asemenea, este importantă cunoașterea pieței de profil şi a avantajului față de concurență, în vederea definirii și dezvoltării unei strategii pe termen lung.

Cursul propune, în egală măsură, o serie de instrumente care pot fi aplicate în managementul strategic și facilitează participanților procesul de identificare a unor soluții concrete în vederea aplicării lor în companie. Sunt abordate teme specifice activității de business development, perfect pliate pe realitatea din companiile românești. Participanţii construiesc exemple și studii de caz pe care se lucrează în vederea identificării unor soluții reale care să poată fi aplicate și urmărite ulterior.

Cursul de leadership pune accentul pe competenţele comportamentale pe care membrii echipei de conducere trebuie să şi le dezvolte, astfel încât să aibă succes. Valoarea adaugată a acestui curs se traduce prin a oferi posibilitatea fiecărui participant de a se autoevalua din perspectiva rolului de membru al echipei de conducere. În acest curs, sunt abordate probleme şi situaţii reale din activitatea unei echipe, ajutând participanţii nu numai să le conștientizeze, ci şi să găsească soluţii concrete pentru fiecare în parte, astfel încât rezultatele pe care le vor obţine ulterior parcurgerii cursului să fie unele net superioare.

Cursul este unul practic prin excelenţă, participanţii fiind puşi în diferitele ipostaze în care se regăsesc membrii echipei de conducere a unei companii, în scopul identificării celor mai bune soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care se vor confrunta. Sunt abordate elemente legate de leadership, de diferenţele şi asemănările dintre management şi leadership, de gradul în care acesta poate şi trebuie să acorde libertate de decizie membrilor echipei, de tipul de leader reprezentat de fiecare participant şi de modul în care poate determina implicarea membrilor echipei în cadrul sarcinilor.

În zilele viitoare, vei regăsi pe acest site şi alte informaţii utile business-ului tău. Mai concret, îţi vom descrie aici şi celelalte cursuri dezvoltate în cadrul proiectului ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ. Dacă nu ai răbdare până la articolul următor, te invităm să parcurgi mai multe informații despre proiect și despre activitățile acestuia, precum și despre serviciile integrate oferite de SCHULTZ CONSULTING accesând www.schultz.ro.

Proiectul ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și este implementat de SCHULTZ CONSULTING, în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii săi Camera de Comerț și Industrie Suceava și Fundația „Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie” – Filiala Brașov, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013.

Mai multe informaţii despre Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi despre Fondul Social European în România se pot obține accesând site-urile www.fseromania.ro şi/sau www.oiposdrubi.ro.