Tineretul Liber martie 31, 2015

— ediția a XI-a, 9-23 August —

Summer University este şcoala internaţională de vară oficială a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, care abordează în principal probleme economice (pot fi abordate în cadrul temei şi subiecte din alte domenii decât cel economic) şi care are ca scop promovarea valorilor academice comune studenţilor din întreaga lume. Participanţii la Bucharest Summer University sunt studenţi la ciclurile licenţă, masterat sau doctorat, atât din ţară, cât şi din străinătate. La sfârşitul celor două săptămâni de cursuri, seminarii, workshopuri şi dezbateri susţinute/moderate de profesori, specialişti naţionali şi internaţionali, în urma unui examen final, participanţii pot acumula 5 ECTS (puncte de credit transferabile internaţional). Evenimentul academic şi cultural internaţional are ca și temă în cea de a XI-a ediție „Antreprenoriatul și mediul de business agroalimentar în economia globală.” Acesta se va desfășura pe parcursul a două săptămâni, între 9 şi 23 august 2015, fiind organizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Uniunea Studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti, prin intermediul Alumni ASE şi al Senatului Studenţilor, sub mentoratul academic al Facultăţii de Economie Agroalimentara și a Mediului.

Misiune

Misiunea noastră este de a prezenta o serie de perspective asupra noilor provocări și oportunități din domeniu de business agroalimentar cât si prezentarea unor aspecte esențiale privind antreprenoriatul, pentru studenți din diferite țări . De asemenea ne dorim să promovăm schimbul de idei şi să le asigurăm participanților o experiență creativă, unică şi plină de satisfacții.

Viziune

Viziunea noastră este de a identifica principalele provocări cu care se confruntă mediul de business agroalimentar în secolul XXI, pentru a pregăti noi antreprenori capabili să dezvolte și să implementeze noi idei de afaceri ȋntr-un mediu concurențial și multicultural

Obiective

Identificarea oportunităţilor şi provocărilor mediului de business, prezentarea unor aspecte principale privind antreprenoriatul și rolul acestuia asupra formării profesionale; Promovarea unui mediu de discuţie dinamic ce facilitează interacţiunea studenţilor din diverse medii culturale şi educaționale; Identificarea și schimbul de idei privind cele mai bune practici pentru promovarea educației antreprenoriale; Crearea, valorificarea, diseminarea de cunoștințe și dezvoltarea de competențe profesionale, în domeniul economiei agroalimentare și a mediului; Familiarizarea cu mediul de afaceri din Europa de Est şi specificitatea acestuia în cazul României; Insuflarea de noi abilități și competențe privind mediul de business precum și dezvoltarea spiritului antreprenorial; Identificarea particularităţilor culturale şi a valorilor mediului de afaceri românesc; Dezvoltarea gândirii critice şi a competenţelor etice şi de comunicar