Hoza Nicoleta Valeria decembrie 16, 2013

image002-121

conferinta 2Proiectul „ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ” se află la finalul celor trei ani de implementare, perioadă care a adus echipei onoranta postură a nominalizării de către Autoritatea de Management POS DRU drept exemplu de bună practică.

Proiectul „ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ” nu a însemnat doar o suită de traininguri oferite gratuit companiilor selectate, ci a oferit servicii integrate, respectiv diagnoză organizatională, alături de training şi de coaching, toate realizate customizat pe nevoile şi pe specificul fiecăreia dintre cele 75 de companii implicate. Construind aceste instrumente specialiştii SCHULTZCONSULTING au ajuns la concluzii fără precedent pentru business-ul din România!

Mai concret, în urma diagnozei efectuate pe 75 de companii din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Centru şi Nord-Est şi a interacţiunii cu aproximativ 600 de antreprenori şi manageri români în cadrul proiectului„ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ”,SCHULTZ CONSULTING a obţinut cifre deosebit de relevante despre cum se construiesc afacerile în România în raport cu resursa umană, totul sub coordonatele specificului autohton.

De pildă, un fapt uimitor ar fi că, deşi ideea de nepotism este condamnată cu vehemenţă în România, la nivelul mediului de afaceri ea pare benefică. Multe, respectiv 37 % dintre companiile care au trecut prin diagnozaSCHULTZ CONSULTING şi a partenerilor săi, îşi ocupă posturile-cheie pe criterii de rudenie şi se declară avantajate operând în felul acesta! Precizând că realităţile de mai jos au fost relevate în urma efectuării, în cadrul proiectului, a unei diagnoze organizaţionale pe 75 de companii, iată trei dintre ele:

1.  Tipuri de cultură organizaţională (relaţia antreprenor/ manager – angajat)
1

”ACTUAL” – cultura organizaţională efectiv aplicată în cele 75 de companii supuse diagnozei ăn cadrul proiectului “ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANŢĂ”

“IDEAL” – ceea ce ar dori angajaţii companiilor româneşti drept cultură aplicată în compania în care activează

PUTERE – Compania este dependentă de abilitatea și calitate deciziilor puterii centrale. Pe masură ce o astfel de firmă se dezvoltă, menținerea puterii la nivel central devine din ce în ce mai dificil de realizat.

ROL – Compania deţine canale şi proceduri de comunicare formale, bine definite (rapoarte, procese verbale, memorandumuri, instrucţiuni, manuale de proceduri). Există mecanisme şi reguli clare de luare a deciziilor şi rezolvare a conflictelor.

SARCINA – Organizaţii în care se lucrează pe proiecte, structura lor modificându-se în funcţie de cerinţele proiectului derulat. Puterea şi influenţa sunt distribuite între interstiţiile reţelei. Accentul este pus pe rezultate. Resursele sunt alocate oamenilor potriviţi, indiferent de poziţia lor, iar puterea de decizie le aparţine.

PERSOANA – Structura, în caz că există, nu are alt scop decât acela de a servi interesele angajaţilor. Acest tip de cultură se potriveste oamenilor care practic lucrează independent, având uneori nevoie de sprijin.

2.  Priorităţile managerului
2

3.  Priorităţile managerului de sex feminin
3

Echipa proiectului „ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ”  ţine să mulţumească şi pe această cale tuturor celor care şi-au adus aportul la implementarea cu succes a proiectului, succes recunoscut prin desemnarea de către AM POS DRU drept exemplu de bună practică.

Prin proiectul „ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ”, SCHULTZ CONSULTING și partenerii săi, Camera de Comerț și Industrie Suceava șiFundația „Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie” – Filiala Brașov și-au propus dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare administrării eficiente a afacerilor pentru echipele de management a IMM-urilor din regiunile Bucureşti – Ilfov, Nord-Est şi Centru.

Proiectul „ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și este implementat de SCHULTZCONSULTING în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii săi Camera de Comerț și Industrie Suceava și Fundația „Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie” – Filiala Brașovîn perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013.

Mai multe informații despre proiect și activitățile acestuia, precum și despre serviciile integrate de care vor beneficia companiile selectate pot fi găsite pe site-ul beneficiarului: www.schultz.ro sau pe site-urile partenerilor: www.ccisv.ro (regiunea Nord-Est) șiwww.srafbv.ro (regiunea Centru).

conferinta 2